مدارک مورد نیاز

  • ترجمه انگلیسی شناسنامه و گواهی شغلی (فیش حقوقی سه ماه اخر – جواز کسب – مدارک شرکتی – کارت نظام پزشکی – کارت بازرگانی و .. )
  • پرینت شش ماهه حساب بانکی به صورت لاتینبا ذکر مشخصات صاحب حساب به صورت کامل
  • نامه تمکن مالی به لاتین
  •   ۲ قطعه عکس ۳X4
  • اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار

 هزینه ویزاها بر حسب مدت آن

سه ماهه : ۷۵٠یورو

شش ماهه : ۹۵٠ یورو

یک ساله : ۱۳۵٠یورو

دو ساله : ۲۱۵۰یورو

برای ویزای سه و شش ماهه مولتی مسافرین می بایستی حداقل یک ویزای شنگن و شرایط کاری و مالی موجه داشته باشند.

برای درخواست های ویزای یک ساله مولتی حداقل یک ویزا از یکی از سفارتخانه های اروپایی و  یک ویزای فرانسه باید داشته باشند.

برای درخواست های ویزای دو ساله مورد به مورد چک می شود و نتیجه متعاقبا اعلام می گردد.

هزینه واریزی به حساب دفتر VFS  به مبلغ ۲۵ یورو و ویزا فی به مبلغ ۶۰ یورو مستقیما و توسط مسافرین در دفتر VFS پرداخت می گردد.

هزینه ترجمه مدارک به عهده مسافرین می باشد.