مشخصات فردی
نوع تقاضا
جنسیت
وضعیت نظام وظیفه
وضعیت تاهل
سابقه بیمه تامین اجتماعی(الزامی)

(02144634001)

تصویر متقاضی(الزامی)
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

تحصیلات و سوابق
لیست زبان ها خارجی که تسلط دارید(الزامی)
میزان تسلط به مکالمه زبان انگلیسی
میزان تسلط به مکالمه زبان ترکی استانبولی
میزان تسلط به مکالمه زبان اسپانیایی
میزان تسلط به مکالمه زبان فرانسه
واژه نگار WORD
نرم افزارEXCEL
كار با شبكه اينترنت
من روبات نیستم(الزامی)
لطفا صبر کنید