هر نفر در اتاق دو تخته
۲۳۹۰ + هزینه بلیط
هر نفر در اتاق یک تخته
۲۹۹۰ + هزینه بلیط
هر نفر در اتاق سه تخته
۲۳۸۰ + هزینه بلیط
کودک تا 4 سال (بدون تخت)
۶۲۰ + هزینه بلیط
کودک 4 تا 11 سال (با تخت اضافه)
۱۷۹۵ + هزینه بلیط
کودکان زیر ۲ سال

زوریخ

گشت بافت قدیمی شهر زوریخ و بازدید از آبشار های مشهور راین

مونیخ

گشت شهری مونیخ و بازدید از زیبایی های شهر مونیخ از جمله کاخ دوک ها معروف به کاخ رزیدنس

وین

گشت در بافت تاریخی شهر وین: بازدید از بناهای زیبای این شهر از جمله مک، استیت اپرا هاوس، موزه هنرهای زیبا، منطقه ی فرهنگی موزه های کارتیه، بناهای هابزبرگ وینتر رزیدنس، هووفبرگ، پارلمان، سیتی هال، تئاتر برگ و کاخ بلودر.

Hotels Name
Cities
website
4and 5 Star hotel