هر نفر در اتاق دو تخته
۱۴۹۰ + هزینه بلیط
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۹۶۰ + هزینه بلیط
هر نفر در اتاق سه تخته
۱۴۸۰ + هزینه بلیط
کودک تا 4 سال (بدون تخت)
۳۹۰ + هزینه بلیط
کودک 4 تا 11 سال (با تخت اضافه)
۱۱۳۰ + هزینه بلیط
کودکان زیر ۲ سال

تورهای منتخب

زوریخ

گشت بافت قدیمی شهر زوریخ و بازدید از آبشار های مشهور راین

لوزان

یک روز گشت کامل بازدید از مونترو و پس از آن بازدید از روستای قرون وسطایی گرویر و بازدید از کارخانه شکلات سازی سوئیسی

خدمات تور

اقامت در هتل های 4 ستاره تاپ مرکزشهر با صبحانه،بازدید از شهرهای ژنو-لوزان-مونترو-گرویر-برن و زوریخ، راهنمای فارسی زبان از ایران ، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با پوشش کرونا، انجام گشت های متنوع شهری طبق برنامه ارائه شده و ترانسفر زمینی بین زوریخ و لوزان با اتوبوس های اختصاصی.

هزینه ترجمه مدارک، مالیات های شهری، هزینه های شخصی، هزینه ویزا )صندوق سفارت وVfs) بعهده مسافر است.

Hotels Name
Cities
website
4and 5 Star hotel