نوع تور
-
هرنفر دراتاق دبل
-
سينگل
-
کودک با تخت۷-۱۲ سال
-
کودک بدون تخت ۲-۶ سال
-
کودکان زیر ۲ سال
-

تورهای منتخب

۷ شب بارسلونا –  ۷ شب و ۸ روز – به صورت هفتگی

 • اقامت در هتل های ۴ ستاره تاپ در مرکز شهر به همراه صبحانه
 • گشت شهری در بارسلونا
 • بیمه مسافرتی ۳۰،۰۰۰ یورو به همراه پوشش کرونا
 • ترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبان در طول سفر
 • توجه : هزینه ترجمه مدارک و صندوق سفارت به عهده مسافر می باشد
شهر نوع هتل دو تخته یک تخته ۵ تا ۱۱ ۲ تا ۵ بدون تخت
بارسلونا ۴ ستاره تاپ ۱۲۹۰ یورو + هزینه بلیط ۱۹۹۰ یورو + هزینه بلیط ۱۰۹۰ یورو + هزینه بلیط

۷۹۰ یورو + هزینه بلیط

۴ شب بارسلون، ۴ شب تنریف (سواحل قناری ) –  ۸ شب و ۹ روز  – ۹ و ۲۳ شهریور

شهر نوع هتل دو تخته یک تخته ۵ تا ۱۱ ۲ تا ۵ بدون تخت
بارسلونا + تنریف ۴ ستاره تاپ ۱۸۹۰ یورو + هزینه بلیط ۲۱۹۰ یورو + هزینه بلیط ۱۶۵۰ یورو + هزینه بلیط

۱۰۶۰ یورو + هزینه بلیط

 • اقامت در هتل های ۴ ستاره تاپ در مرکز شهر به همراه صبحانه
 • یک گشت شهری در بارسلونا
 • بیمه مسافرتی ۳۰،۰۰۰ یورو به همراه پوشش کرونا
 • ترانسفرهای فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبان در طول سفر
 • پرواز داخلی
 • توجه : هزینه ترجمه مدارک و صندوق سفارت به عهده مسافر می باشد

۴ شب بارسلونا ، ۳ شب مالاگا – ۷ شب و ۸ روز – ۱۰ و ۲۴ شهریور

 • اقامت در هتل های ۴ ستاره تاپ در مرکز شهر به همراه صبحانه
 • گشت شهری در بارسلونا
 • بیمه مسافرتی ۳۰،۰۰۰ یورو به همراه پوشش کرونا
 • ترانسفر های فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبان در طول سفر
 • توجه : هزینه ترجمه مدارک و صندوق سفارت به عهده مسافر می باشد
شهر نوع هتل دو تخته یک تخته ۵ تا ۱۱ ۲ تا ۵ بدون تخت
بارسلونا + مالاگا ۴ ستاره تاپ ۱۵۹۰ یورو + هزینه بلیط ۲۱۹۰ یورو + هزینه بلیط ۱۱۵۰ یورو + هزینه بلیط

۹۰۰ یورو + هزینه بلیط

۴ شب بارسلونا ،۳ شب پاریس –  ۷ شب و ۸ روز  – ۸ و ۲۸ شهریور

 • اقامت در هتل های ۴ ستاره تاپ در مرکز شهر به همراه صبحانه
 • ۲ گشت نیمروز در بارسلون و ۲ گشت نیمروز در پاریس
 • بیمه مسافرتی ۳۰،۰۰۰ یورو به همراه پوشش کرونا
 • ترانسفر های فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبان در طول سفر
 • توجه : هزینه ترجمه مدارک و صندوق سفارت به عهده مسافر می باشد
شهر نوع هتل دو تخته یک تخته ۵ تا ۱۱ ۲ تا ۵ بدون تخت
بارسلونا + پاریس ۴ ستاره تاپ ۱۸۴۰ یورو + هزینه بلیط ۲۴۹۰ یورو + هزینه بلیط ۱۴۷۰ یورو + هزینه بلیط

۸۸۰ یورو + هزینه بلیط

۴ شب بارسلونا،۳ شب پاریس ، ۳ شب آمستردام (بازدید از بروکسل) – ۸ و ۲۸ شهریور

 • اقامت در هتل های ۴ ستاره تاپ در مرکز شهر به همراه صبحانه
 • ۲ گشت نیمروز در بارسلون ، ۲ گشت نیمروز در پاریس ، ۱ گشت نیمروز آمستردام
 • بیمه مسافرتی ۳۰،۰۰۰ یورو به همراه پوشش کرونا
 • ترانسفر های فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبان در طول سفر
 • توجه : هزینه ترجمه مدارک و صندوق سفارت به عهده مسافر می باشد
شهر نوع هتل دو تخته یک تخته ۵ تا ۱۱ ۲ تا ۵ بدون تخت

بارسلونا +پاریس+آمستردام

۴ ستاره تاپ ۲۶۹۰ یورو + هزینه بلیط ۳۲۹۰ یورو + هزینه بلیط ۲۰۹۰ یورو + هزینه بلیط

۱۱۹۰ یورو + هزینه بلیط

نوزاد ۳۰۰ یورو

Hotels Name
Cities

website

4and 5 Star hotel