ویدئو ارسالی از تور آفریقای جنوبی ۱۶مهر -سفرنامه

ویدئو های فوق مربوط به تور آفریقای جنوبی ۱۶ مهر می باشد که به صورت مستقیم توسط دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی سفر نامه اجرا شده