ویدئو ارسالی از تور آفریقای جنوبی ۱۳ شهریور -سفرنامه

ویدئو های فوق مربوط به تور آفریقای جنوبی ۱۳ شهریور می باشد که به صورت مستقیم توسط دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی سفر نامه اجرا شده